ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД е водещо металообработващо предприятие. Предметът на дейност  е производство и рециклиране на машини,изработка на нестандартно оборудване и метални конструкции. В първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и други.
            Неговата продукция намира приложение в редица значими отрасли от икономиката като: машиностроене, енергетика, химическа промишленост, строителство и др.
Предприятието  изработва  конструкции и изделия по разнообразни поръчки на клиента.