Сертификат

ISO 9001:2015

Метални

конструкции

Нестандартно

оборудване

  • Белене, ул. „България“ 74
  • тел. 0658 35098

Сертификат

ISO 9001:2015

Метални

конструкции

Нестандартно

оборудване

История

Заводът е един от пионерите на тежкото машиностроене в България. Създаден е през 1969 година и паралелно с първите стъпки на производствената му дейност тук се подготвят и първите машиностроители на този край. Две години по-късно базата на завода се разширява с още един цех – за изработка на детайли на ексцентрикови преси ПЕ-25А и ПЕ-40А /производство на машиностроителен завод „Н.Й. Вапцаров“ – Плевен/

До 1974 година колективър изработва разнообразни, но с неуточнена номенклатура детайли. През последните месеци на годината са произведени първите машини с марката на завода -45 ексцентрикови преси ЕП-25А.

За две години предприятието спечелва висока оценка на своите клиенти за изработваните изделия, което му позволява да разшири номенклатурната листа с производството на нова модификация ексцентрикови преси ПЕ-25А и ПЕ-40А.

От 1980 година, със сключването на договор със СССР за производството на гилотинни ножици, ръководството на завода поставя началото на кооперирана промишлена дейност и със задгранини партньори. Ръстът на производствотот бързо нарасва и през 1987 г. достиа обем на стойност 7.13 млн. лв.

Основни производства на Завода за ковашко-пресови машини в Белене са ЕКСЦЕНТРИКОВИ ПРЕСИ

  • ПЕ-25А
  • ПЕ-40А
  • ПЕ-63А

Служат за отрязване, щамповане, щанцоване и огъване на детайли от черни и цветни метали. Управлението на пресите е електро-пневматично – командването може да се извършва с с две ръце или педал.

До края на петилетката започва производството на гилотинни ножици и абканти – изделия от производствената номенклатура на френската фирма „Жан Перо“.

Тенденцията за разширяване на обсега на производствената номенклатура открива големи резерви не само за осъвременяване на изделията, задълбочаване на специализираното производство, но и за увеличаване числеността на колектива и за разширяване на неговата професионална квалификация. До 1995 г. специалистите с висше образование са се увеличили със 17 души, а специалистите със средно образование – със 157 души. Спрямо 1985 г. до 2000 г. обществената производителност на труда се увеличава над два пъти, а средната работна заплата – два пъти!

След 2000г. се усвояват различни производства – Русенска корабостроителница, Свилоза, оборудване за ТЕЦ, допълнително оборудване за АЕЦ, закупуване на машина за плазмено рязане, подновяване на оборудването, оборудване и резервни части, и метални конструкции за Челопеч майнинг, Аурибис, Алстом Италия, Индия, корпусни детайли за преси за износ за Германия – Ерфурт, Франция и други.

Top